Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reflácia – význam cudzieho slova

zámerné zvýšenie cien a rozšírenie peňažného obehu