Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reflektovať – význam cudzieho slova

zrkadliť, odrážať; uchádzať sa, robiť si nárok