Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reflexívum – význam cudzieho slova

zvratné zámeno alebo sloveso