Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reflexívum - význam cudzieho slova

zvratné zámeno alebo sloveso