Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reflexológia – význam cudzieho slova

náuka o reflexoch