Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reflexológia - význam cudzieho slova

náuka o reflexoch