Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reformácia – význam cudzieho slova

obnovenie, pretvorenie, náprava; stredoveké náboženskosociálne nápravné hnutie v Európe v 15. a 16. storočí