Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

refrén – význam cudzieho slova

opakovaná časť básne alebo piesne