Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

refrén - význam cudzieho slova

opakovaná časť básne alebo piesne