Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

refrakterná fáza – význam cudzieho slova

čas, počas ktorého sval neodpovedá na podnet