Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

refrigerátor – význam cudzieho slova

chladnička, chladiace zariadenie