Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

refrigerátor - význam cudzieho slova

chladnička, chladiace zariadenie