Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

regenerácia - význam cudzieho slova

znovuzrodenie, náhrada odumretých častí organizmu novými