Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

regenerácia – význam cudzieho slova

znovuzrodenie, náhrada odumretých častí organizmu novými