Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

región – význam cudzieho slova

krajina, krajinný celok, okrsok, oblasť, kraj, miesto, okruh; správny celok