Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

registrácia – význam cudzieho slova

zápis do zoznamu, záznam, zaznamenávanie