Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

registrácia - význam cudzieho slova

zápis do zoznamu, záznam, zaznamenávanie