Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

registratúra - význam cudzieho slova

zbierka úradných spisov a skriňa na ich ukladanie; zápis, záznam