Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

registrovať – význam cudzieho slova

zaznamenať, zaznamenávať; písomne zachytávať priebeh jednania alebo prejavu; všímať si, postrehnúť