Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reglementácia – význam cudzieho slova

úradná úprava, dozor, opatrenie