Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reglementácia - význam cudzieho slova

úradná úprava, dozor, opatrenie