Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

regrút – význam cudzieho slova

odvedenec (na vojnu)