Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

regresát – význam cudzieho slova

osoba, proti ktorej sa postih vykonáva, regresný dlžník