Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

regulácia – význam cudzieho slova

úprava, usmerňovanie, riadenie, zámerný zásah do priebehu niečoho; udržovanie sledovanej veličiny na približne rovnakej hodnote alebo jej pozmeňovanie podľa určitých pravidiel; vodohospodárska úprava riečneho toku