Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

regulátor – význam cudzieho slova

zariadenie na samočinnú reguláciu alebo osoba, ktorá niečo reguluje, usmerňovateľ, upravovateľ; chemický tlmivý roztok