Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

regulatív – význam cudzieho slova

príkaz, predpis, smernica; regulujúci činiteľ