Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

regulatív - význam cudzieho slova

príkaz, predpis, smernica; regulujúci činiteľ