Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rehabilitácia – význam cudzieho slova

obnovenie bývalého stavu; poskytnutie zadosťučinenia; odčinenie krivdy, ospravedlnenie; navrátenie cti, bezúhonnosti, znovuzískanie práv; zahladenie následkov odsúdenia; nápravné lekárstvo