Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reimplantácia – význam cudzieho slova

znovuvrastanie niektorých častí tela do pôvodného tkaniva