Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reimplantácia - význam cudzieho slova

znovuvrastanie niektorých častí tela do pôvodného tkaniva