Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reinštalácia – význam cudzieho slova

znovuuvedenie do úradu alebo funkcie; opätovné uvedenie, otvorenie výstavy; preinštalovanie počítačového programu; obnovenie bývalého stavu, znovuustanovenie bývalých pomerov