Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reintegrácia - význam cudzieho slova

opätovné spojenie; znovuustanovenie celku, spoločenstva; obnovenie starých pomerov