Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reintegrácia – význam cudzieho slova

opätovné spojenie; znovuustanovenie celku, spoločenstva; obnovenie starých pomerov