Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reivindikácia – význam cudzieho slova

žaloba na navrátenie - vydanie - veci od nevlastníka, vlastnícka žaloba