Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekapitulácia - význam cudzieho slova

súhrnné opakovanie, zhrnutie