Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekapitulácia – význam cudzieho slova

súhrnné opakovanie, zhrnutie