Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekatolizácia - význam cudzieho slova

úsilie o navrátenie protestantov do rímskokatolíckej cirkvi