Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekatolizácia – význam cudzieho slova

úsilie o navrátenie protestantov do rímskokatolíckej cirkvi