Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekognícia – význam cudzieho slova

uznanie pravosti dokumentu; overenie, potvrdenie; uvedomenie si skôr poznaného, vnímaného