Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekognoskácia - význam cudzieho slova

prehliadka terénu, obhliadka možného miesta bojov; preskúmanie, prieskum