Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekomandácia – význam cudzieho slova

odporúčanie, príhovor