Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekompenzácia – význam cudzieho slova

odškodné, náhrada škody