Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekompenzácia - význam cudzieho slova

odškodné, náhrada škody