Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekonštitúcia – význam cudzieho slova

obnovenie, znovuzriadenie