Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekonštitúcia - význam cudzieho slova

obnovenie, znovuzriadenie