Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekonštrukcia – význam cudzieho slova

obnovenie predchádzajúceho stavu; prestavba, prepracovanie