Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekonciliácia - význam cudzieho slova

uzmierenie