Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekonciliácia – význam cudzieho slova

uzmierenie