Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekordér - význam cudzieho slova

záznamové nahrávacie alebo prehrávacie zariadenie