Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekordér – význam cudzieho slova

záznamové nahrávacie alebo prehrávacie zariadenie