Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekreácia – význam cudzieho slova

osvieženie, občerstvenie, oddych, odpočinok; organizovaná dovolenka