Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekryštalizácia – význam cudzieho slova

proces spojený s premenou hornín; opakovaná kryštalizácia s cieľom získať čistejšie produkty