Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rektangulárny – význam cudzieho slova

pravouhlý