Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rektangulárny - význam cudzieho slova

pravouhlý