Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekuperácia – význam cudzieho slova

spätné získavanie; zhromažďovanie energie, odpadových látok na opätovné využitie