Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekurentný – význam cudzieho slova

vracajúci sa, zvratný, návratný; vedúci dozadu