Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekvalifikácia - význam cudzieho slova

získanie novej užitočnej schopnosti, novej kvalifikácie