Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekvalifikácia – význam cudzieho slova

získanie novej užitočnej schopnosti, novej kvalifikácie