Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekvizícia – význam cudzieho slova

zabavenie, zhabanie z moci úradnej, najmä v čase naliehavej potreby; žiadosť súdu alebo úradu o právnu pomoc iného súdu alebo úradu