Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

relácia – význam cudzieho slova

vzájomný pomer, vzťah; spojenie; správa, oznámenie; rozhlasové alebo televízne vysielanie konkrétneho programu; množina všetkých usporiadaných dvojíc prvkov