Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

relátor - význam cudzieho slova

spravodaj, referent; zapisovateľ; slovná väzba alebo symbol vyjadrujúci spojenie medzi členmi vzťahu (relácie), vzťahový znak