Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

relútum – význam cudzieho slova

peňažná náhrada za naturálne dávky, stravné a pod.