Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

relantácia – význam cudzieho slova

v medicíne: opätovné vsadenie