Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

relantácia - význam cudzieho slova

v medicíne: opätovné vsadenie