Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

relatívum – význam cudzieho slova

vzťažné zámeno