Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

relativita, relatívnosť – význam cudzieho slova

vzťažnosť, podmienenosť, podmienená platnosť, pomernosť; vzťah fyzikálnych dejov pozorovaných v rôznych sústavách