Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

relevácia – význam cudzieho slova

zbavenie povinnosti alebo záväzku; úľava; oslobodenie spod obžaloby