Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

relevácia - význam cudzieho slova

zbavenie povinnosti alebo záväzku; úľava; oslobodenie spod obžaloby